Nowości

Tylko 50 % wydatków na firmowe samochody będzie można wrzucić w koszty?

croppedimage150150 skoda flota 4

Tylko 50 % wydatków na firmowe samochody będzie można wrzucić w koszty. Przeciętna mała firma zapłaci za te niby uproszczenie około 2 tys. zł rocznie.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 24/11/2016

Rewolucyjne zmiany w akcyzie od sprowadzanych aut z zagranicy w 2017 r ?

resizedimage7776 vat 4

W 2017r. czekają nas radykalne zmiany na rynku samochodów używanych. Nowy projekt, którym zająć się mają senackie komisje, zrywa z uzależnieniem kwoty podatku od wartości pojazdu. Dotyczy do szczególnie obszaru akcyzy, czyli podatku nakładanego na samochody rejestrowane po raz pierwszy w naszym kraju.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 10/11/2016

Powstała Rada Rozwoju GO-leasing

croppedimage150150 go leasing

W czerwcu 2016r. społeczność partnerów GO-leasing oraz zarząd spółki powołały Radę Rozwoju GO-leasing oraz wybrały jej członków. Zespół Rady Rozwoju tworzy 10 partnerów, dyrektorów oddziałów GO-leasing, wyróżniających się dobrymi wynikami sprzedaży, kompetencjami, nienaganną postawą oraz zaangażowaniem w rozwój sieci GO-leasing.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 28/10/2016

Wzrost w branży leasingowej po III Q 2016

croppedimage150150 raport polskiego leasingu 2016

Związek Polskiego Leasingu opublikował raport z rynku leasingu po III kwartale 2016 r. Po raz kolejny okazało się, że rynek rośnie w siłę, gdyż sfinansował już przedmioty o łącznej wartości 42 mld zł, co w konsekwencji doprowadziło do oceny wzrostu wartości rynku na 17,1% mierząc rok do roku.

 

Czytaj więcej »

Data publikacji: 26/10/2016

Leasing jest możliwy dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej

croppedimage150150 leasing konsumencki2

Leasing konsumencki

Wprowadzenie leasingu konsumenckiego (prywatnego) spowodowało, że istnieje możliwość skorzystania z leasingu również przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Mało tego, leasing konsumencji może przybrać zarówno postać leasingu operacyjnego, jak i finansowego. Ustawodawca wyraźnie zaakcentował taką możliwość w zapisach prawnych, zrezygnował w tym przypadku z limitu minimalnego wymagalnego terminu umowy, gdyż konsumenci nie dokonują amortyzacji. Ale i w tym wypadku suma opłat leasingowych musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej przedmiotu leasingu.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 28/09/2016

Nadchodzi rewolucja w standardach rachunkowości

croppedimage150150 4

Nowy MSSF 16 „Leasing" gruntownie zmieni zasady standaryzowania umów leasingowych. Nie będziemy już dzielili leasing na leasing finansowy i operacyjny, a wszystkie kontrakty będą ujmowane w bilansie. Dzieje się tak, gdyż w styczniu 2016 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała nowy standard – Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 (MSSF 16) „Leasing", który zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku o ile odpowiednie organy Unii Europejskiej nie zniosą jej postanowień, co jest mało prawdopodobne.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 26/09/2016

Polski leasing najmocniejszy w skali Europy

croppedimage150150 raport polskiego leasingu 2

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w I połowie 2016r. rynek osiągnął 17,7 % dynamikę (r/r). 28,1 mld zł wyniosło łączne finansowanie udzielone przez polskich leasingodawców w omawianym okresie. Z roku na rok rośnie rola branży leasingowej w finansowaniu inwestycji, szczególnie inwestycji firm w ruchomości. Eksperci ZPL szacują, że polska branża leasingowa sfinansuje w tym roku aż 43,1 % nakładów inwestycyjnych firm w aktywa ruchome.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 16/08/2016

Regulamin korzystania z samochodu służbowego - wzór

croppedimage150150 book 158110 1280

Niniejszy regulamin określa zasady wykorzystywania przez Pracowników samochodów służbowych do celów gospodarczych Spółki oraz użytku prywatnego.

Czytaj więcej »

Data publikacji: 24/05/2016

Kalkulator korzyści podatkowych czyli jak płacić mniejsze podatki?

croppedimage150150 kalkulator korzysci podatkowych3

Wg danych GUS w Polsce działa blisko 2 mln przedsiębiorców, z czego zdecydowaną większość (ok. 95%) stanowią firmy z segmentu MSP (małe i średnie przedsiębiorstwa). Każdy biznesmen zastanawia się, jak prowadzić swoją firmę, aby uzyskiwać jak największy zysk, a zarazem płacąc jak najmniejsze podatki?

Czytaj więcej »

Data publikacji: 04/05/2016

Branża leasingowa nie zwalnia tempa!

croppedimage150150 statistics 754120 2

W pierwszym kwartale 2016 roku branża leasingowa odnotowuje kolejne wzrosty, które według Związku Polskiego Leasingu wynoszą aż 23% (r/r). Łączne finansowanie polskiej branży leasingowej w I kwartale 2016 r to aż 13 mld zł. Przyzywczailiśmy się już do tego, że niezmiennie prawie połowa zawieranych umów dotyczy leasingu pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych do 3,5 t (41,4%). Transport ciężki w ogólnej strukturze zawieranych umów stanowił 33,4% zaś maszyny i urządzenia to 24%. Nieruchomości stanowiły nieco ponad pół procenta ogółu zawieranych umów, czyli 0,6%. Szczegóły badań oznaczone są na infografice:

Czytaj więcej »

Data publikacji: 29/04/2016

Strona 2 z 11 1 2 3 4 ... 11Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

 532 663 944

pawel.loczewski@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie